Presentation av företaget
Sandqvist TechMate HB

Verksamhetsgrenen Lågenergihus.nu©

Lågenergihus.nu© är en verksamhetsgren inom Sandqvist TechMate HB (Tidigare TechMate in Sweden AB). Verksamheten startade som ett privat byggprojekt år 2004. Avsikten var att bygga ett hus åt oss själva, som var bekvämt, billigt och framför allt ett hus som hade låga driftkostnader. >> Läs hela historien

Intresset för huset blev så stort att vi beslutade att starta verksamheten Lågenergihus.nu© En bidragande anledning till beslutet är att verksamheten passar väl in i företagets ursprungliga affärsidé.

Vi har lång erfarenhet av konstruktion, driftsäkra system, (passiva och aktiva) och projektplanering. Till vår hjälp har vi också några av de bästa småhusbyggarna som bistår Lågenergihus.nu© med sin expertis.

Syfte
· Marknadsföra tekniskt underlag för bygge av miljö- och lågenergihus, av hög kvalitet och hög driftsäkerhet
· Förfrågningsunderlag erbjudes slutkunder, dvs privatpersoner som avser att låta en entreprenör uppföra en villa åt sig.
· Bygglovs- och konstruktionsritningar erbjuds slutkunder som efter upphandling önskar gå vidare med bygget.

Kunden
· Privatpersoner som vill skaffa sig ett hus med låg energiförbrukning.

Produkter
· Förfrågningsunderlag för Lågenergihus.nu©.
· Bygglovsritningar
· Konstruktionsritningar
· Installationsritningar ventilation
· Installationsritningar el, telefon och TV.
· Installationsritningar VVS

TechMate in Sweden AB
TechMate in Sweden AB är ett kunskapsföretag vars verksamhet består i att marknadsföra tjänster och kunskap inom områden som produktutveckling, konstruktion och planering. Verksamheten startade i januari år 2000. Under de första 5 åren bestod verksamheten så gott som uteslutande av produktutvecklingstjänster åt Scania i Södertälje.

Sedan tidigare har vi även lång erfarenhet av serviceverksamhet, produktutveckling och projektledning inom lastbilsindustrin.

I slutet av år 2004 flyttades företaget till norra Öland. Sedan dess har verksamheten i företaget bestått i framtagning av tekniskt underlag till ett nytt miljö- och lågenergihus, som vi låtit uppföra här på Öland.

Affärsidé:
Att producera teknisk information av hög standard och i elektronisk form. Vid behov, utföra tekniska konstruktionsinsatser för kunders räkning.

Verksamhetsgrenar
1. Marknadsföra tekniskt underlag, (anvisningar och ritningar od) för ”gör det själv” byggnationer.
2. Marknadsföra tekniskt underlag, (anvisningar och ritningar od) för miljö- och lågenergihus.
3. Sälja tekniska tjänster till privatpersoner. Ändringar i ritningar för Lågenergihus.nu©.
4. Sälja tekniska tjänster till företag. CAD-konstruktioner.
5. Utveckla patenterbara konstruktioner. I avsikt att låta andra företag tillverka och marknadsföra dem.

Lennart Sandqvist
Sandqvist TechMate HB