Fakta

Viktig balans mellan byggkostnad och värmekostnadEfter långa studier och diskussioner om alternativ, sökte vi optimera balansen mellan byggkostnad och värmekostnad.

Vi satte målet att byggkostnaden inte skulle överskrida kostnaden för en normal villa.

Efter inflyttningen i maj 2005 kunde vi summera ihop byggkostnaderna och vi kunde också börja följa upp energikostnaderna. Vi konstaterade då att målet för byggkostnaden var tillfredställande uppfyllt.

ByggkostnadernaDetta är kostnaden för det första huset, och i den här uppställningen finns ingen kostnad för bygglovsritningar, förfrågningsunderlag eller konstruktionsritningar. Dessa handlingar har Lennart Sandqvist (byggherre) framställt, som ett gör det själv arbete under byggtiden. Den som nu vill bygga ett Lågenergihus.nu© gör ju själv upphandlingen med hjälp av det material vi har tagit fram. Det betyder att alla förbättringar i specifikationen tillfaller automatiskt den nya byggherren.

Kostnaderna för bygghandlingarna hos oss utgör endast en bråkdel av vad underlaget skulle kosta att ta fram på traditionell väg. Det betyder att den nya byggherren inte behöver bry sig om att skaffa vare sig arkitektritningar, konstruktionsritningar eller andra bygghandlingar.

För den som är duktig på att själv göra vissa delar av byggnationen har dessutom goda möjligheter att reducera kostnaden ytterligare.

Genom utbyte av erfarenheter under upphandlingsfasen och under byggtiden, så får den nya byggherren automatiskt dagsaktuella och låga priser, dessutom har vi möjligheten att fånga upp och sprida möjliga förbättringar som kan införas på huset.

Specifikationen är en färskvara, dvs vi för in nyheter i specifikationen, så snart det kommer fram förbättrade produkter på marknaden, som kan inhandlas till acceptabla priser. Flera förbättringar har redan införts.Allt för att bo och leva i ett plan. Arbete och hobby på övre planet.De invändiga måtten är 6 x 15 m. Boytan är 150 m2, varav 90 m2 i markplanet och 60 m2 på övre planet.

Vindfång och veranda är oisolerade utbyggnader som ligger utanför den ordinarie huskroppen. De utgör ”tempererade uteplatser” som är sköna att använda på vår och höst då solen tittar fram. Vi tar alltid vår frukost där under våren och sommarhalvåret.

Under vinter minskas vindtrycket, vilket bidrar till ekonomin. Alla funktioner för att bo och leva finns i markplanet. I övre planet har vi ett stort öppet landskap för arbete och hobby. Mellanbjälklaget över matplatsen är öppet upp till nock, vilket ger en härlig känsla av rymd.


Elförbrukningen, en verkligt stor förändring.Förändring av elförbrukning efter inflyttning i miljö- och lågenergihuset i maj 2005 blev verkligen dramatisk. Under byggtiden bodde vi i den gamla stugan på fastigheten, och då förbrukade vi mycket energi.Vad är det som gör huset till ett miljö- och lågenergihus?

Värmeekonomifakta för Lågenergihus.nu©:
Husets form, täthet, isolering, 3-glas isolerrutor och fönsterplacering har stor betydelse för värmebalansen.

Värmeväxlare med 77-79% verkningsgrad, omsätter all luft var 100de minut. Detta ger god ventilation och förhindrar att värmen försvinner ut med ventilationsluften.

Solfångare 10 m2 levererar varmt vatten till ackumulatortank för värme och varmvatten.

Vattenmantlad braskamin för värmepellets värmer ackumulatortanken under de delar av året, (okt-apr), då solvärmen inte räcker till.

Ackumulatortank 500 lit. med skiktningsfunktion och varmvattenslinga. Golvvärmeslinga ingjuten i grundplattan.

Individuell styrning rum och golvtemperatur med rumstermostater och automatisk shuntning av vattentemperaturen till max 30°C.Uppföljning av pelletsförbrukningenUnder vinterhalvåret 2005 – 2006 fick vi bekräftelse på att satsningen hade lyckats. Vi hade fått ett hus med en planlösning som passade oss och som enbart kostat 4 400 kr i uppvärmningskostnad, (111 st säckar pellets) för ett helt år. Det som tillkommit som ytterligare positiva upplevelser under första året, är att det är väldigt tyst, vindbrus, storm och annat oljud tränger inte in i huset. Huset är dessutom värmetrögt, dvs det är inte känsligt för tillfälligt öppna dörrar. Temperaturen hålles relativt konstant oberoende av variationer utomhus.Uppföljning av elförbrukningenDiagrammet avser endast ström förbrukad inom miljö- och lågenergihuset. Förbrukning i andra hus och fasta anläggningar på fastigheten, såsom vatten och avloppsrening har uteslutits.

Mätning: Elförbrukningsmätningar pågår kontinuerligt för att kunna dokumentera den verkliga förbrukningen för varje komponent i huset. Som en biprodukt får vi samtidigt fördelen att hitta och rätta till fel som kan uppträda som el-tjuvar samt att hitta potentiella besparingsåtgärder. Exempel: Vi hittade att regnvatten läckte in i avloppsreningsverket så att pumpen fick pumpa mer än dubbelt så mycket som normalt.Jämförelse med andra hustyperHustyper: Normalhus enl. SCB Lågenergihus.nu© Passivhusen i Lindåsen. Energiförbrukningen presenteras i formerna kWh/år och kronor/år Samt kWh/m2 och år kronor/m2 och år Det är när man beaktar kostnaden i kronor per år som den verkligt stora skillnaden syns. Den här låga kostnaden erhålles utan någon extra byggkostnad, dvs det finns ingen investeringskostnad som skall betalas före det man kan räkna in vinsten. Vinsten erhålles således från första dagen huset användes.