Varför miljö- och lågenergihus?

Nedanstående lista talar om varför du bör välja Lågenergihus.nu©.

1. Slippa frysa inomhus på vintern. Huset håller jämn temperatur. Det finns inget behov av att snåla på t ex värmepellets, eftersom 4500 kr/år räcker till att hålla mellan 23-24º C under vintertiden.

2. Upplevelsen att bo i ett miljö- och lågenergihus. Det är tyst och temperaturen förändras inte mycket. Stormar, regn och kallt väder märks inte mycket inomhus. I början blir man överraskad när man går ut och märker att det t ex blåser kallt.

3. Det blir billigt att bo i ett miljö- och lågenergihus.

4. Miljövänligt Det enda bränslet som användes t ex pellets ingår i det naturliga kretsloppet och ger därmed inget tillskott av CO2 till atmosfären.

5. Elpriserna blir högre och miljöproblemen blir värre. Välj därför Lågenergihus.nu©. Då blir elräkningen låg och ingen negativ miljöpåverkan.

6. Optimal totalekonomisk lösning. Den ger fn den lägsta totalkostnaden för att hålla en behaglig temperatur inomhus. Den optimala lösningen är en färskvara. Den optimala lösningen förändras med tiden. Byggmetoderna förändras. Det som är dyrt och bra idag blir billigare ju mer det kommer till användning. Byggvarorna förändras också, t ex bästa U-värde för standardfönster var 1,3 för 2 år sedan. Idag finns det standardfönster med U-värde 0,9. Vi följer därför byggmarknaden hela tiden och justerar våra specifikation vartefter alternativen blir tillgängliga.

7. Den totalekonomiska lösningen varierar också med klimatzoner. Vi tar därför även fram de tilläggsalternativ som ligger närmast till hands för alternativa klimatzoner. T ex ökad isolering och fönster med bättre U-värden.

8. Med vårt underlag så slipper du den långa och dyra processen att ta fram ritningsunderlag och specifikationer för huset. Underlaget finns nu här färdigt att ta del av.

9. Med vårt förfrågningsunderlag kan du kontakta byggentreprenörer direkt och få jämförbara offerter från var och en. Den möjligheten har du normalt inte.

10. Spara tid och pengar. Våra priser för ritningar, råd och anvisningar är en mycket liten kostnad mot att själv ta fram motsvarande underlag. Att själv göra det tar mellan ett och två år. Alternativet att låta någon annan göra jobbet är också dyrare än vårt alternativ.

11. Du slipper göra dyra egna misstag. Följ de råd och anvisningar som vi erbjuder, så utnyttjar du vår erfarenhet, slipper onödiga kostnader och undviker de vanligaste misstagen.

12. Grunden till rätt pris är möjligheten att jämföra flera anbud med samma specifikation. Med vårt underlag är du är inte låst till en leverantör. Vi rekommenderar att du tar in likalydande anbud från 2 eller 3 entreprenörer.

13. Passivtekniken användes så mycket som är ekonomiskt försvarbart. Passiv teknik är ej känslig för tekniska störningar och har mycket små eller inga driftkostnader.

14. Huset skall fungera väl även om 100 år. Vi försöker få med förberedelser för framtida förändringar. T ex att göra sig oberoende av monopolleverantörer, såsom leverantörer av el. Vi tar med förberedelser för solceller och/eller vindsnurror för lokal elproduktion. Det finns redan alternativ som fungerar, men som ännu inte är standard varor.

15. Du slipper att drabbas av eventuella förändringar i lagstiftningen som framtvingats av klimatförändringarna. (T ex Lagstiftningen om köldmedel i värmepumpar gjorde att många drabbades av oplanerade kostnader.)

16. Du har möjlighet att göra en del av arbetet själv. (Avtalas med entreprenören.) T ex så kan du måla ytterpanelen före den spikas upp. Det är väldigt arbetsbesparande att måla panelen då man står inomhus och har panelerna upplagda på ett par bockar.

17. Värmekällan. Valet står mellan låg skötsel med automatik, lite daglig skötsel, eller billigt bränsle. Vi har valt programerbar vattenburen pellets-braskamin, som första alternativ. Det innebär att man under ett par tre veckor om året, så behöver man fylla på pellets en gång om dagen och sota var 5 te vecka. Vanligtsvis behöver man bara fylla på pellets 2 gånger i veckan. (Se veckoförbrukningen under rubriken Fakta.) Den som inte har tid att sköta uppvärmningen så ofta kanske skall ha en helautomatisk pelletspanna i stället. För den som vill elda för hand och har gott om gratisved, kanske föredrar att använda vedpanna.

18. Planlösning. Vi rekommenderar den planlösning som redan finns, men skulle ni vilja ha ändringar kan vi hjälpa till med detta. Formen på huset bör dock inte ändras, eftersom det utgör en väsentlig del av husets miljö- och lågenergiegenskaper.