Bygg rätt från början

Miljöhotet är reellt, oljan tar snart slut, el-energin befinner sig i en ständigt pågående prisökningsspiral.

Ditt hus skall förhoppningsvis fungera i 100 talet år.

Tänk dig in i den situation som uppstår om några år. Växthuseffekt, oljan är slut, alla fordon körs på biobränsle och elpriset är skyhögt.

Vad kan du göra för att slippa dessa problem?

Att bygga traditionellt och bygga om efter något år är ingen bra lösning, eftersom flera nödvändiga åtgärder inte kan läggas till efteråt och det är dessutom alltid dyrt att bygga om befintliga hus.

Hos småhustillverkarna hittar man inga miljövänliga lågenergihus. De tycks i första hand försöka lindra problemen genom att införa nya effektivare uppvärmningssystem. I stället för att gå till grunden med problemet inför man mer och mer sofistikerade uppvärmningssystem.

Det finns ett antal flerlägenhetshus, där man kommit väldigt långt. Genom att isolera husen extremt mycket har man nästan kunnat eliminera energibehovet helt. Det blir på det viset helt överlägset vad gäller uppvärmningskostnad och miljöpåverkan.

När det gäller småhus, (villor) så är det inte möjligt att nå lika långt. Byggkostnaderna blir helt enkelt för stora.

Det finns bara en säker metod. Bygg rätt från början, bygg ett miljövänligt Lågenergihus.nu©

Vår lösning går ut på att utnyttja alla metoder som är kostnadseffektiva och miljövänliga. På det viset får vi en total-optimerad lösning:

Principer för totalekonomiskt byggande:

1. Reduktion av energiförbrukningen
Negativ miljöpåverkan: Ingen
Driftkostnad: Ingen
1.1. Alternativ som ger låg byggkostnad. Prioriteras
1.2. Alternativ som ger hög byggkostnad. Undvikes

2. Utnyttjande av förnyelsebar energi
Negativ miljöpåverkan: Ingen
Förnyelsebar energi finns till olika kostnader:
2.1. Solenergi Driftkostnad: Nästan gratis.
2.2. Förbränning av biobränslen. Driftkostnad: Rimlig.

3. Tillförlitlighet
3.1. Passiv teknik prioriteras
Passiv teknik, (isolering, isolerglas,täthet,etc.) är ej känslig för störningar.
Passiv teknik utgör ingen negativ miljöbelastning.
Passiv teknik har ingen driftkostnad,
3.2. För aktiva system prioriteras enkel och välkänd standardteknik.
Enkel teknik är mindre känslig för störningar.
Enkla och vanliga komponenter, som fläktar, cirkulationspumpar användes där det behövs.
En byggnad uppförd enligt dessa principer har nu varit i drift under ca 2 år, och uppvärmningskostnaden har varit ca 4500.- kr per år. Den mycket låga energiförbrukningen har vi åstadkommit utan att kostnaden för byggnationen ökat något nämnbart.

Vi säljer inte själva några miljö- och lågenergihus, men vi kan erbjuda underlag, råd, anvisningar och ritningar, så att du kan låta en entreprenör uppföra huset åt dig. Det är nu enklare än någonsin att upphandla tjänsterna direkt från entreprenörerna. Vi erbjuder komplett förfrågningsunderlag med specifikation och information om kostnadsbilden. Vi erbjuder också råd om hur du genomför upphandlingen.

Börja gärna försiktigt med att ta delar av våra erbjudande efterhand som du behöver dem. Se våra erbjudanden på produktsidan